WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Biskupiec

A
M
Nazwa stacji Biskupiec Krótka nazwa stacji WAM011
Krajowy kod stacji WmBiskupMickMOB Międzynarodowy kod stacji PL0755A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Biskupiec, 11-300, Adama Mickiewicza 8 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze Oddział Olsztyn
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13B
896123456

Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.958125
Szerokość geograficzna N 53.860967
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko