WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gołdap - Uzdrowisko

A
M
Nazwa stacji Gołdap - Uzdrowisko Krótka nazwa stacji WAM010
Krajowy kod stacji WmGoldUzdrowMob Międzynarodowy kod stacji PL0750A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gołdap, 19-500, Promenada Zdrojowa 20 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-011, Osińskiego 12/13
896123456
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.332173
Szerokość geograficzna N 54.328176
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko