WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ełk PM10

M
Nazwa stacji Ełk PM10 Krótka nazwa stacji WAM105
Krajowy kod stacji WmElkStadion Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Ełk, 19-300, ul. Piłsudskiego 29 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13 b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 01.01.2019

Parametry mierzone na stacji

Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.3483304679393
Szerokość geograficzna N 53.8284315423036
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 128 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia