WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ełk

A
Nazwa stacji Ełk Krótka nazwa stacji WAM007
Krajowy kod stacji WmElkStadion Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Ełk, 19-300, ul. Piłsudskiego 29 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13 b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.3483465611935
Szerokość geograficzna N 53.8283998812195
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 130 Rodzaj parametrów wszystko