WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ostróda

A
M
Nazwa stacji Ostróda Krótka nazwa stacji WAM006
Krajowy kod stacji WmOstrPilsud Międzynarodowy kod stacji
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Ostróda, 14-100, Piłsudskiego 4 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.969041
Szerokość geograficzna N 53.694587
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 113 Rodzaj parametrów wszystko