WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

IOS Puszcza Borecka

A
M
Nazwa stacji IOS Puszcza Borecka Krótka nazwa stacji WAM009
Krajowy kod stacji WmPuszczaBor Międzynarodowy kod stacji PL0005R
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO2 - Dwutlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.037980
Szerokość geograficzna N 54.125288
Typ obszaru pozamiejski - regionalny
Wysokość m n.p.m. 158 Rodzaj parametrów wszystko