WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Glitajny PM10

M
Nazwa stacji Glitajny PM10 Krótka nazwa stacji WAM104
Krajowy kod stacji WmGlitajn Międzynarodowy kod stacji PL0654A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Glitajny Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.152914
Szerokość geograficzna N 54.184728
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 46 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia