WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Korsze PM10

M
Nazwa stacji Korsze PM10 Krótka nazwa stacji WAM103
Krajowy kod stacji WmKorszeR Międzynarodowy kod stacji PL0655A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Korsze, 11-430, Reymonta 2 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 01.01.2019

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.135050
Szerokość geograficzna N 54.170325
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 63 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia