WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Iława PM10

M
Nazwa stacji Iława PM10 Krótka nazwa stacji WAM102
Krajowy kod stacji WmIlawAnders Międzynarodowy kod stacji PL0598A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Iława, 14-200, Andersa 8a Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.564703
Szerokość geograficzna N 53.587950
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 117 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia