WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nidzica PM10

M
Nazwa stacji Nidzica PM10 Krótka nazwa stacji WAM101
Krajowy kod stacji WmNiTraugutt Międzynarodowy kod stacji PL0531A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nidzica, 13-100, Traugutta 15 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.422036
Szerokość geograficzna N 53.361144
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 172 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia