WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gołdap

A
Nazwa stacji Gołdap Krótka nazwa stacji WAM005
Krajowy kod stacji WmGoldJacwie Międzynarodowy kod stacji PL0312A
Strefa PL2803 strefa warmińsko-mazurska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gołdap, 19-500, ul. Jaćwieska 17 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.307681
Szerokość geograficzna N 54.305908
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 170 Rodzaj parametrów wszystko