WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Elbląg

A
M
Nazwa stacji Elbląg Krótka nazwa stacji WAM003
Krajowy kod stacji WmElbBazynsk Międzynarodowy kod stacji PL0295A
Strefa PL2802 miasto Elbląg Klasyfikacja stacji tła
Adres Elbląg, 82-300, ul. Bażyńskiego 6 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
OXY - O-Ksylen PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.410942
Szerokość geograficzna N 54.167847
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 15 Rodzaj parametrów wszystko