WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Przefiltruj stacje ze względu na metodę pomiaru:  
A
M
 
Lp. Nazwa Krajowy
kod stacji
Typ stacji Metoda pomiaru
M
Adres Akcje
1. Olsztyn WmOlsPuszkin tła
A
M
Olsztyn, 10-900, ul. Puszkina 16
2. Elbląg WmElbBazynsk tła
A
M
Elbląg, 82-300, ul. Bażyńskiego 6
3. Ostróda WmOstrPilsud tła
A
M
Ostróda, 14-100, Piłsudskiego 4
4. IOS Puszcza Borecka WmPuszczaBor tła
A
M
5. Nidzica PM10 WmNiTraugutt tła
M
Nidzica, 13-100, Traugutta 15
6. Iława PM10 WmIlawAnders tła
M
Iława, 14-200, Andersa 8a
7. Korsze PM10 WmKorszeR tła
M
Korsze, 11-430, Reymonta 2
8. Glitajny PM10 WmGlitajn przemysłowa
M
Glitajny