WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Przefiltruj stacje ze względu na metodę pomiaru:  
A
M
 
Lp. Nazwa Krajowy
kod stacji
Typ stacji Metoda pomiaru
A
Adres Akcje
1. Olsztyn WmOlsPuszkin tła
A
M
Olsztyn, 10-900, ul. Puszkina 16
2. Elbląg WmElbBazynsk tła
A
M
Elbląg, 82-300, ul. Bażyńskiego 6
3. Gołdap WmGoldJacwie tła
A
Gołdap, 19-500, ul. Jaćwieska 17
4. Ostróda WmOstrPilsud tła
A
M
Ostróda, 14-100, Piłsudskiego 4
5. Ełk WmElkStadion tła
A
Ełk, 19-300, ul. Piłsudskiego 29
6. IOS Puszcza Borecka WmPuszczaBor tła
A
M
7. Gołdap - Uzdrowisko WmGoldUzdrowMob tła
A
M
Gołdap, 19-500, Promenada Zdrojowa 20