WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Indeks jakości powietrza

Na stronie startowej została zaimplementowana mapa, na której w postaci indeksów jakości powietrza został odzwierciedlony poziom zanieczyszczeń na poszczególnych stanowiskach pomiarowych.


Na mapie wizualizowane są dane jedynie z ostatniej godziny w postaci:
  • Ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników pomiarowych dla kliku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych metodą automatyczną
  • Indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń
Ogólny indeks jakości powietrza wyliczany jest z odpowiedniego algorytmu, pozwalającego na sklasyfikowanie stanu jakości powierza w skali od 0 do 10
 
Skala indeksu Kategoria Kolor
0–1 Bardzo dobry Ciemno zielony  
1–3 Dobry Zielony  
3–5 Umiarkowany Żółty  
5–7 Dostateczny Pomarańczowy  
7–10 Zły Czerwony  
>10   Bardzo zły Brązowy  
 
Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały obliczone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w zależności od kategorii indeksu
 
Indeks jakości powietrza
SO2 [µg/m3]
NO2 [µg/m3]
CO [µg/m3]
CO [mg/m3]
PM10 [µg/m3]
PM2,5 [µg/m3]
O3 [µg/m3]
C6H6 [µg/m3]
Bardzo dobry
0–50
0–40
0–2 499
0–2
0–20
0–12
0–30
0–5
Dobry
51–100
41–100
2 500–6 499
3–6
21–60
13–36
31–70
6–10
Umiarkowany
101–200
101–150
6 500–10 499
7–10
61–100
37–60
71–120
11–15
Dostateczny
201–350
151–200
10 500–14 499
11–14
101–140
61–84
121–160
16–20
Zły
351–500
201–400
14 500–20 499
15–20
141–200
85–120
161240
21–50
Bardzo zły
>500
>400
>20 499
>20
>200
>120
>240
>50
 
 Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa
 
 
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
 
* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza.